Logo
FaceBook ta paylaş    

Geri Dönüşüm

Yerinde Atık Tespiti

Biriktirme Noktası Oluşturma

Lojistik

Danışmanlık

Veri İmhası

Entegre Atık Yönetimi

Raporlama

Sertifikalarımız


WEEE & AEEE

DÜNYA SAĞLIĞINA YENİDEN KAVUŞMANIN YOLUNU BULDU!

WEEE (Waste of Electronic and Electrical Equipment), elektrik ve elektronik cihazların geri dönüşüm ve geri kazanım (tamir ve/veya donanım terfisi gibi yöntemlerle) oranını artırmak ve üreticileri bu yönde daha bilinçli kılmak amacıyla AB komisyonu tarafından düşünülmüş kurallardır ve 2002/96/EC sayılı Yönetmelik olarak yayınlanmıştır.

Dünyamız WEEE (Atık Elektrik ve Elektronik Ekipman)direktişerinin birçok duyarlı ve gelişmiş ülkede yürürlüğe girmesiyle birlikte, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir yer olacaktır.

WEEE direktifi ile birlikte her kuruma değişik sorumluluklar ve yükümlülükler getirilmiştir. 

Bunlardan bazıları;

  • Üretici ve İthalatçılara; imalatı yapılan ürünlerin belirlenmiş oranlarda ve regülasyonun önerdiği şekilde geri dönüşümünü sağlama zorunluluğu, Aynı şekilde tüketilen bir ürünün geri dönüşümünün kolaylıkla temin edilebilmesi için uygun koşulları oluşturma sorumluluğu,
  • Tüketiciye; Kullanım hayatını doldurmuş olan elektrikli ve elektronik cihazların uygun şartlarda geri dönüşümünün sağlanabilmesi için, kendilerine gösterilen yöntem ve adreslerle, geri dönüşümün sağlanabileceği oluşuma yardımcı olma yükümlülüğü,
  • Belediyelere; Bölgelerinde tüketilen ve hayatlarını tamamlayan elektrikli ve elektronik eşyaların geri dönüşüm ağına katılabilmeleri için sahip oldukları imkanlar boyutunda destek ve hizmet verme sorumluluğudur. 
WEEE direktiflerinden kendi markası altında üretim ve satış yapan, aldığını kendi markası altında tekrar satan, üye ülkelerden mal ithal eden tüm firmalar sorumludur.
Uluslararası WEE direktifinin heykelleştirilmiş simgesi, atıklardan yapılmış WEEEMAN karakteri

TÜRKİYE GELİŞMELERE DUYARSIZ KALMIYOR.

Bilindiği üzere AB uyum programı doğrultusunda ülkemizde deAEEE (Atık Elektrik ve Elektronik Ekipman) direktişerinin çalışmaları tamamlanmıştır. Bu çalışmalarda, elektrikli ve elektronik ekipmanların atıklarını azaltmak, geri kazanım, tekrar kullanma, tekrar işleme proseslerinin standartlar çerçevesinde kullanılmasını sağlamak ve bu metodları artırarak, e-atıkların çevresel etkilerini azaltmak amaçlanmaktadır. 

Ülkemizde de bu amaçla AB Matra Projesi adı altında Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından AEEE yönetmeliği oluşturulması için çalışmalar tamamlanmış ve ilgili yönetmelik hazırlanmıştır. 

AEEE yönetmeliği, firmalara e-atıklarının geri dönüşümü sağlamak konusunda ciddi sorumluluklar yüklemektedir. Elektronik atık yönetimi ve geri kazanımı; toplamadan nakliyeye, depolamadan işlemeye, nihai bertaraftan raporlamaya kadar bir dolaşım sisteminin oluşturulmasını ve yönetilmesini zorunlu hale getirmektedir. 

Firmalar ana faaliyet alanları olmayan bu işlemleri, yatırım ve işletme giderlerinin yüksekliği nedeniyle, kendi bünyelerinde yapmak yerine dış kaynak kullanımı yoluna gitmektedirler. 

EAG bu noktada 'Elektronik Atık Yönetimi' adı altında verdiği hizmetler ile müşterilerinin elektronik atık ile ilgili hukuksal ve sosyal tüm ihtiyaçlarına uygun çözümleri üretmektedir.

E-ATIKLARINIZI GETİRİN, GELECEĞİNİZİ KURTARIN.

Daha yaşanabilir bir dünya ve sağlıklı bir geleceğin mümkün olduğunu biliyoruz. Bunun için üstümüze düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Doğaya saygılı, insan sağlığını önemseyen ve hayatımızın tehlikede olmadığı mutlu bir dünyada yaşayabilmek için sizinle iş birligi yapmak istiyoruz. 


Dünyadaki gelişmeleri ve teknolojiyi yakından takip ederek, sağlıklı ayrıştırma ve geri dönüşüm metodlari ile e-atıklarınızın geri kazanımı konusunda size tam destek vermeye hazırız. 

Uzman ekibimiz, ayrıştırma ve geri kazanım metodlarımız ile ülkemizi bir çöplük olmaktan kurtaracak, aynı zamanda da ülke ekonomisine katkıda bulunarak, önemli bir sorumluluğu yerine getirmiş olacağız. Bu sorumluluğu bizimle paylaşmaya ve çocuklarımızın daha güzel yarınlarda yaşaması için bizimle iş birliği yapmaya hazır mısınız? 

E-Atıklar ile ilgili tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere uzmanlarımızla görüşmek için bizi aramanız yeterlidir.

Uluslararası WEE direktifinin tüm dünyadaki elektronik ürünlerde bulunan logosu

Elektronik Atıklardaki Tehlikeler

Elektrikli ve elektronik ekipmanlar, bazıları toksik olmak üzere, birçok bileşen ihtiva ederler. Ekipmanlar kullanım ömürlerini tamamladıklarında, doğru bir biçimde geri kazanılmayan ya da bertaraf edilmeyen atıklar, çevre ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

Örneğin; katot ışın tüpleri (CRT) yani bir diğer deyişle monitör ve televizyon tüpleri; yüksek oranlarda kurşun, baryum, fosfor gibi ağır metaller içermektedir. Doğru tekniklerle ve dikkatli bir şekilde işlendiğinde çevre veya sağlık için hiç bir soruna yol açmamaktadır.

Gerekli güvenlik önlemleri alınmadan doğrudan alıcı ortamlara (Tarım toprakları, Su ve Yeşil Alan Havzaları v.b.) atılan E-Atıkların zaman zamanla bozularak bazı tehlikeli ve zararlı maddeler serbest hale geçer. Bunlardan civa, kadmiyum ve kurşunun insan ve çevre sağlığına zararları aşağıdaki gibidir.

Civa; Civa ve civa bileşikleri halk ve çevre sağlığı bakımından çok tehlikeli ve toksiktir.Civa hızla deri veya solunum yolu ile vücuda girebilir. Bu maddenin eser miktarda suda bulunması dahi ciddi tehlike oluşturur. İçme suyu veya gıda zinciri yolu ile insan vücuduna giren civa;

- Duyma kaybı gibi nörolojik bozukluklara,

- Merkezi sinir sisteminin tahribine ve kansere,

- Böbrek, karaciğer, beyin dokularının tahribine,

- Kromozomları tahrip edip sakat doğumlara, neden olmaktadır.

Kadmiyum; ağır metaller içerisindeki en tehlikeli ve toksik maddelerden biridir. Kadmiyumlu sızıntı suyu, içme suyunu ve toprağı kirleterek gıda zinciri ve içme suyu yolu ile insan vücuduna girer.

Kadmiyum;

- Akciğer hastalıklarına, prostat kanserine, kansızlığa, doku tahribine,

- Böbrek üstü bezlerin tahribine neden olur.

Kurşun; vücuda solunum, içme suyu ve gıda zinciri yolu ile girer. Vücuda giren kurşun ciğerlere kadar ulaşır ve ciğerlerde yavaş yavaş absorbe edilerek kana karışır. Kurşun kan yolu ile önce karaciğer, böbrek, beyin ve kas gibi yumuşak dokularda tahribat vermektedir.